Rodič mladého športovca

Väčšina rodičov v športových začiatkoch podporuje svoje dieťa  preto,  pretože ho šport baví , prípadne z výchovného hľadiska / schopnosť cieľavedome a dlhodobo na sebe pracovať,  zvládať prekážky, neúspechy, pravidelnosť,  atď./ Ako sa hovorí…

Continue ReadingRodič mladého športovca