História

Všetko začalo tým, že kamarát našiel v smetnom koši pred panelákom vyhodenú starú tenisovú raketu.

Bolo to v malej dedinke Pliešovce a bol to úžasný deň. Hral som celé dni, od rána do večera. Postupne sa zo mňa stal súťažný hráč, majster regiónu, viac násobný medailista z majstrovstiev Slovenska, ligový a neskôr extra ligový hráč. Raketa zo smetného koša mi zmenila  život.

Porazil som Michala Mertiňáka – DAVIS CUP reprezentant SR, Mateja Liptáka – súčasný tréner Dominiky Cibulkovej, stál som na kurte proti hráčom ako je Dominik Hrbatý. Spolupracoval som s Karolom Beckom (36.hráč ATP).

Našu akadémiu som založil ešte ako teenager pred viac ako 20 rokmi, začiatkom septembra v roku 1997. Cieľom bolo vybudovať tenisovú školu, ktorá bude iná, ako vtedy fungujúce prípravky tenisových klubov, ktoré fungovali na rovnakom princípe dlhé desaťročia.

V roku 2004 sme vlastnoručne postavili súčasné tenisové kurty a v roku 2009 tenisovú halu.

Filozofia

Každé dieťa, každý hráč je jedinečný, má iné ciele, predpoklady, povahu a vyžaduje si iný prístup. Našou snahou je pomôcť  im napĺňať ich jedinečné ciele a povzbudzovať ich v ich úsilí. Deti sú to, prečo sme tu. Vďaka nim môžeme robiť našu krásnu prácu.

Veríme, že vďaka športu mladý človek rastie aj osobnostne. Učí sa pravidelnosti a dôslednosti, učí sa zvládať prekážky a veriť vo vlastné schopnosti. Učí sa víťaziť, ale aj zvládať prehry. Učí sa fair play. Nachádza nové priateľstvá a učí sa spolunažívať  v kolektíve. Rozvoj týchto  zručností je to hlavné, čo môže šport dieťaťu dať do jeho ďalšieho života.

Sme tím, každý tréner je iný, vyniká v niečom inom, má svoj názor, pohľad.  Spolupracujeme spolu, konzultujeme hráčov, radíme sa o cvičeniach, metódach, technike. Vieme, že spolu sme silnejší a užitočnejší pre našich tenistov.

Prístup k deťom, systém a kvalita tréningov, snaha zlepšovať sa je to, čo charakterizuje našu akadémiu.

Kódex trénera

 1. Tréner je zodpovedný za hráčov počas tréningu.
 2. Tréner informuje rodiča a spolupracuje s ním.
 3. Každý hráč je pre trénera rovnako dôležitý a jedinečný.
 4. Tréner sa snaží, aby sa hráči cítili na tréningu dobre.
 5. Hlavná úloha trénera je povzbudzovať hráča v jeho úsilí.
 6. Tréner sa vzdeláva a pracuje na zdokonaľovaní tréningových metód.
 7. Tréner pomáha kolegom a vďačne prijíma pomoc od kolegov.
 8. Tréner sa snaží byť vzorom pre svojich hráčov.

Kódex trénera

 1. Tréner je zodpovedný za hráčov počas tréningu
 2. Tréner informuje rodiča a spolupracuje s ním
 3. Každý hráč je pre trénera rovnako dôležitý a jedinečný
 4. Tréner sa snaží, aby sa hráči cítili na tréningu dobre
 5. Hlavná úloha trénera je povzbudzovať hráča v jeho úsilí
 6. Tréner sa vzdeláva a pracuje na zdokonaľovaní tréningových metód
 7. Tréner pomáha kolegom a vďačne prijíma pomoc od kolegov
 8. Tréner sa snaží byť vzorom pre svojich hráčov

Kódex hráča

 1. Hráč je hrdý na to, že je tenista a člen akadémie.
 2. Hráč hrá tenis s radosťou.
 3. Hráč sa správa s úctou a rešpektom k sebe, spoluhráčom, súperom, všetkým rodičom, trénerom a rozhodcom.
 4. Hráč si je vedomý svojich kvalít a pozná svoje silné aj slabšie stránky.
 5. Hráč športuje zo zmyslom pre fair play.
 6. Hráč vie, že správny športovec nehľadá príčinu nezdaru v okolnostiach a druhých, ale zameriava sa na to, čo dokáže sám ovplyvniť.
 7. Hráč vie, že prehry a nevydarené zápasy sú súčasťou cesty k víťazstvu.
 8. Hráč vie, že športuje rovnako pre víťazstvá, ako aj pre radosť, zážitky a osobnostný rozvoj.

Kódex rodiča tenistu akadémie

 1. Rodič dochádza s dieťaťom na tréningy včas a snaží sa vytvoriť takú atmosféru, aby dieťa prišlo na tréning dobre naladené.
 2. Rodič rešpektuje trénera, nezasahuje do jeho kompetencií. Pripomienky a podnety bezodkladne rieši priamo s trénerom, alebo vedením akadémie mimo času športovej prípravy a výhradne bez prítomnosti dieťaťa.
 3. Rodič pomáha trénerovi informáciami o zdravotnom stave dieťaťa, jeho výsledkoch v škole, jeho osobnosti a názoroch, resp.  iných skutočnostiach, ktoré by trénerovi mohli pomôcť lepšie vykonávať svoju prácu s dieťaťom.
 4. Rodič nevstupuje na hraciu plochu počas tréningov a zápasov. Neradí dieťaťu, aby tak nespôsobil v hlave dieťaťa zmätok.
 5. Rodič povzbudzuje slušne, rešpektuje aktuálne schopnosti dieťaťa a dopraje mu radosť z hry. Tlak a kritika pôsobí demotivujúco a vždy znižuje výkonnosť.
 6. Rodič akceptuje skutočnosť, že chyby sú súčasťou hry a učenia sa. Naším cieľom je samostatnosť, tak aby deti aj napriek krátkodobo slabšej hre dokázali samé vyhodnotiť situáciu a viesť zápas.
 7. Rodič pomáha dieťaťu v oblasti životosprávy /spánok, regenerácia, strava, pitný režim a podobne/.
 8. Rodič nemení svoje správanie k dieťaťu na základe dosiahnutého výsledku a predvedeného športového výkonu.