Kontakty

TENISOVÁ AKADÉMIA EDMUND PAVLÍK

Tenisové tréningy pre deti a mládež BRATISLAVA

  • RUŽINOV: Nevädzová 2/A, vedľa RETRA NOVÉ MESTO/STARÉ MESTO:Športový areál STU Bratislava - STU MLADÁ GARDA - Smikova 6 PETRŽALKA: TK PRO SET Bratislava - Vlastenecké námestie 1

Telefón

+421 919 452 938

Tenisové tréningy pre deti a mládež BANSKÁ BYSTRICA

  • Tajovského 57, Banská Bystrica
    (vlastný areál pri atletickom ovále UMB)

Telefón

+421 910 950 976

Partneri

Príspevok na projekt podpory športu poskytnutý v roku 2021

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci projektu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry číslo 2020/2021 vo výške 54 149,40 eur.

Názov projektu: Modernizácia areálu za účelom možnosti jeho celoročného využívania. 

Ďakujeme BRATISLAVSKÉMU SAMOSPRÁVNEMU KRAJU za podporu projektu: “Pravidelná športová príprava 210 detí klubu v Bratislave a rozšírenie členskej základne.” Dotácia bola poskytnutá z dotačnej schémy: Bratislavská regionálna dotačné schéma – výzva na podporu športu. Suma dotácie bola 2500 euro.

S radosťou Vám oznamujeme úspešnú realizáciu projektu: “Pravidelná tréningová a súťažná činnosť 187 hráčov klubu.”

“Tento projekt finančne podporila Mestská časť Bratislava Petržalka-miesto kde to žije”

Cieľom projektu akadémie „Ukážme deťom, že šport je zábava“ bolo ukázať deťom v Bratislave, že pravidelné športovanie môže byť zábavné.

„Projekt bol realizovaný s podporou hlavného mesta SR Bratislava prostredníctvom grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.“

Finančná podpora bola použitá na nákup výstroje (tenisové rakety a dresy) pre začínajúcich tenistov, nákup lôpt a prenájom športovísk. Ďakujeme.

AJ DETI MAJÚ TÚ OBROVSKÚ MOC POMÁHAŤ. Naša spolupráca so SVETIELKOm NÁDEJE má viacero podôb. Jednou z nich je to, že hráči akadémie hrajú v dresoch s logom SVETIELKA NÁDEJE a svojím spôsob, prislúchajúcim ich veku tak propagujú a pomáhajú dobrej veci.

Projekt:”Zabezpečenie športového materiálneho vybavenia a tímového sústredenia pre mládežnícke družstvo” bol realizovaný vďaka podpore BBSK.

Projekt:”Činnosť klubu v roku 2022.”  bol realizovaný vďaka podpore BBSK.

Ďakujeme firme ALBA Precision s.r.o. za podporu mládežníckeho tenisu v sezóne 2022/2023.

Ako nám darovať 2% z dane

2% - BRATISLAVSKÁ AKADÉMIA

Právnické osoby dopíšu v daňovom priznaní do príslušnej kolónky údaje nášho klubu:

TENISOVÁ AKADÉMIA EDMUND PAVLÍK, o.z.

Boženy Nemcovej 15/647

Pliešovce 96263

Právna forma: občianske združenie

IČO: 45027374

Ak ste zamestnanec vypíšete tlačivá:

Tlačivo 1: Vyhlásenie_2023 TAEP BRATISLAVA

Tlačivo 2: POTVRD. O ZAPL. DANE-potvrdí zamestnávateľ

Tlačivo 3:  Bratislava – potvrdenie dobrovoľníctvo-ak 3%

Polovica z poukázanej sumy bude použitá priamo na športovú prípravu hráča, ktorého určíte, druhá polovica na náklady súvisiace s prípravou hráčov BRATISLAVSKEJ akadémie (pomôcky a podobne).

2% - BANSKOBYSTRICKÁ AKADÉMIA

Právnické osoby dopíšu v daňovom priznaní do príslušnej kolónky údaje nášho klubu:

TENISOVÁ AKADÉMIA EDMUND PAVLÍK BANSKÁ BYSTRICA, o.z.

Muškátová 15288/6

Banská Bystrica 97401

Právna forma: občianske združenie

IČO: 37897543

Ak ste zamestnanec vypíšete tlačivá:

Tlačivo 1: Vyhlásenie_2023 TEAP BANSKÁ BYSTRICA

Tlačivo 2: POTVRD. O ZAPL. DANE-potvrdí zamestnávateľ

Tlačivo 3: B.Bystrica-potvrdenie dobrovoľníctvo ak 3%

Polovica z poukázanej sumy bude použitá priamo na športovú prípravu hráča, ktorého určíte, druhá polovica na náklady súvisiace s prípravou hráčov BYSTRICKEJ akadémie (pomôcky a podobne).