Tenisová škola

Chcem prihlásiť svoje dieťa na tenis

🎾 Na úvod ponúkame rodičom dva nezáväzné skúšobné tréningy grátis. Dieťa si vyskúša, ako taký naozajstný tréning prebieha. Je dôležité, aký pocit majú deti z tréningu a je dobré, keď samé zistia, či ich tenis zaujme.

🎾 Každé dieťa dostane od akadémie značkovú tenisovú raketu potrebnej veľkosti a váhy zdarma. Rodič nemusí nič zháňať.

🎾 Trénujeme v malých skupinkách 4 deti, tak aby sa im tréner vedel plnohodnotne venovať.

🎾 Na výber je viacero dní a množstvo časov tréningov.

🎾 Zavolajte nám na číslo 0910 950 976 a rezervujte svojmu dieťaťu termín na skúšobné tréningy.

🎾 Počet miest je limitovaný a nemusí byť dostupný celoročne.

Ako vypadajú tréningy najmenších?

Ako u nás trénujú teenageri?

Prečo si vybrať našu tenisovú školu

🎾 Sme tenisová škola zameraná na kvalitu

Sme tenisová škola, v ktorej aj začiatočníkov a najmenšie deti trénujú tréneri s vysokoškolským vzdelaním v  odbore trénerstvo. Tento prístup z nás za 20 rokov urobil najväčšiu tenisovú školu na Slovensku a najúspešnejšiu akadémiu v regióne.

🎾 Osobnosť trénera

Tréner zásadným spôsobom vplýva na to, akým spôsobom bude jeho dieťa vnímať šport po celý svoj budúci život. Ako sa bude stavať k úspechom aj neúspechom, aké bude cieľavedomé a sebavedomé. To, že bol niekto vynikajúci hráč nestačí, človek sa musí pre túto prácu narodiť. Musí mať trpezlivosť, záujem, musí vedieť naučiť, zaujať a nadchnúť. Tak ako rastú nároky súčasného sveta na naše deti, musí aj tréner na sebe pracovať. Tréneri našej akadémie sú jedineční nie len v našom meste, ale aj na Slovensku tým, že sa pravidelne zúčastňujú domácich aj medzinárodných školení a seminárov. Taktiež čítajú všetku dostupnú literatúru z oblasti tenisovej metodiky, kondičnej, mentálnej prípravy. Intenzívne sa venujeme problematike metód vzdelávania a prístupu k deťom. Raz ročne si pozývame priamo do našej akadémie uznávaných  odborníkov z rôznych oblastí /tenisovej techniky, taktiky, mentálnej prípravy a športovej psychológie/ na školenie priamo na mieru.

🎾 Špecializujeme sa výhradne na mládežnícky tenis

Hráči trénujú celoročne na antukovom povrchu, ktorý nezaťažuje pohybový aparát dieťaťa, najmä chrbát a kolená. Neprenajímame areál na komerčné aktivity, nevenujeme sa iným športom a firemným akciám. Nechceme, aby deti získavali negatívne vzory životosprávy a správania. Areál patrí iba deťom.

🎾 Podpora Slovenského tenisového zväzu

Slovenským tenisovým zväzom sme vďaka výsledkom našej práce najpodporovanejší tenisový klub v regióne. Vďaka tomu ponúkame najvýhodnejšie podmienky pre našich hráčov. 

 

Bratislava 

Banská Bystrica 

Akú máme filozofiu prístupu k deťom

🎾 Deti vzájomne neporovnávame

Každé dieťa je jedinečné, preto jeho napredovanie vnímame cez porovnanie dieťaťa samého zo sebou.

/Občas keď sa doma moje deti vzájomne porovnávajú tak im poviem, “neporovnávajte sa, porovnávať sa môžu ovce, jedna s druhou, ľudia sú každý iný./

🎾 Nerozdeľujeme deti v prvých rokoch prípravy na talentované a netalentované

Nie je možné na prvom tréningu urobiť výber. Ani prvé roky prípravy nie je zodpovedné dieťa zaškatuľkovať.

Talent pozostáva z pohybových, mentálnych, rodinných a ďalších iných predpokladov. Deti majú rôznu zrelosť a rozvíjajú svoje predpoklady v rôznych obdobiach vývoja.

Rozhodujúci nakoniec býva vždy “talent trénovateľnosti” – kto sa ako dokáže na základe impulzov z tréningu zlepšovať. Tu sa karty mnoho krát výrazne zamiešajú.

Ja som ako chlapec z dediny prišiel do zvolenského klubu, kde mi povedali, že nemám talent a do družstva by som sa nedostal. Tak som išiel na Sliač, za trénerom, ktorý mi veril, po roku sme hrali proti Zvolenu. Zvíťazil som nad ich najlepším hráčom.

🎾 Vo svete, v ktorom je tak či tak tlak na výkon obrovský, v našej akadémii učíme deti, aby športovali s radosťou a pre seba

Paradox je, že práve vtedy dosahujú nakoniec vyššiu hernú úroveň. Stávajú sa súťažnými hráčmi v 2-4 x vyššej miere, ako deti z klubov v iných mestách, kde sa od prvého tréningu porovnáva a tlačí na výkon.

Každé dieťa chce predsa keď hrá zvíťaziť, dôležité je, aby zvíťazilo pre seba, nie preto, že to od neho očakávame a hodnotíme podľa toho jeho výkon, pokroky, šikovnosť.

Nepýtame sa hráčov po turnaji na výsledok, ten si pozrieme na internete. Hráči vedia čo nás zaujíma a povedia nám rovno o tom ako sa snažili, ako zápas prebiehal, čo sa im podarilo a čo ešte chcú viac trénovať a zlepšiť.

Edmund Pavlík

Šport by mal byť jednoznačne pravidelnou súčasťou rozvoja každého dieťaťa. Existujú mnohé vedecké štúdie, ktoré jednoznačne potvrdzujú, že šport je najlepší spôsob, ako u dieťaťa vytvoriť zdravý a šťastný život.

Ide o športovú, ale aj osobnostnú stránku, je nepopierateľné, že dieťa, ktoré pravidelne športuje, sa následne lepšie sústredí a učí.

Z dlhodobého hľadiska šport rozvíja osobnosť a vlastnosti potrebné pre úspech v bežnom živote. Napríklad schopnosť systematicky a dlhodobo na sebe pracovať, prekonávať prekážky, veriť vo svoje schopnosti, pracovať zodpovedne a tímovo, nevzdávať sa pri prvom nezdare. Učí deti víťaziť aj prehrávať a vidieť svet a aj seba realisticky, vedieť uznať aj kvality spoluhráčov a súperov. Dôležité je aj získavanie sociálnych zručností a kamarátstiev mnohokrát na celý život.

Čo podporujeme v deťoch

🎾 Radosť z pohybu

Prvá informácia, ktorú u nás dieťa dostáva je, že hrá pre radosť, že výsledok zápasu nie je najdôležitejší. Keď dieťa hrá pre radosť, vytvára sa emočná väzba, keď deti hrajú pre výsledok, začínajú sa báť chýb, prehry a zlyhania. Strácajú záujem o súťaženie a športovanie.

🎾 Prekonávanie samého seba

Vedieme deti k tomu, že cieľ nie je prekonať ostatných, ale byť lepší ako som bol včera, pred mesiacom pred rokom.

🎾 Fair-play

Učíme hráčov k úcte a rešpektu k spoluhráčom a súperom. Veriť vo vlastné schopnosti, ale na druhej strane rešpektovať, že na druhej strane kurtu stojí kamarát, ktorý sa iba na malú chvíľu stáva mojim súperom.

Servis pre našich hráčov

🎾 Zimná klubová liga (letná klubová liga)-hráči akadémie všetkých vekových kategórií, od najmenších až po juniorov si  v domácom prostredí, pod dohľadom trénera, bez potreby cestovania a za minimálne finančné náklady získavjú zápasové skúsenosti, liga prebieha cez víkendy a deti si zahrajú priateľské zápasy.

🎾 Metodika-6 týždňové bloky zakončené testom zvládnutia/pokroku v technike/taktike/pohybe, odmena DIPLOM/, ktorého súčasť je info pre rodiča o pokroku hráča. Vďaka jednotnej metodike a odmene v podobe diplomu, ktorý dieťa dostane od šéftrénera takto šéftréner sleduje pokroky všetkých hráčov. V prípade nedostatkov v technike to šéftréner pomôže trénerovi s nápravou. 

🎾 Hráč mesiaca/Skokan mesiaca (tréner vyhodnotí 6 svojich hráčov s naj pokrokom v danom mesiaci). Nemusí to byť najlepší hráč, hodnotí sa pokrok, snaha, zvládnutie úderu, ktorý robil hráčovi problém a podobne.

🎾 Level systém-systém dlhodobej motivácie a sledovania pokrokov hráčov (podobný systém, ako farebné opasky v karate). Hráč stúpa na vyššie LEVELY, porovnáva sa sám zo sebou, sleduje pokrok, získava farebné náramky a pri daných LEVELOCH aj pohár s číslom LEVELU. Každý hráč tak zažije úspech vďaka systému, ktorý oceňuje zlepšenia samého seba.

🎾 Videoanalýza-spolupráca trénerov akadémie pri korekcii techniky turnajových hráčov využitím videonahrávky.

Bonusy

🎾 Klubové turnaje

Takmer každý mesiac poriadame cez víkend pre najmenších /deti hrajúce 1,5 – 3 roky/ klubové turnaje RED. Turnaje sú pre deti bezplatné.

🎾Zimná liga

Pre hráčov vo veku 8-18 rokov poriadame v mesiacoch október, november, marec, apríl zimnú ligu. Hráči hrajú každý víkend jeden zápas, vždy s iným súperom. Liga má 8 výkonnostných skupín. Na lige je prítomný jeden tréner, ktorý hráčov usmerní a na pondelkovej schôdzi referuje ostatným trénerom, čo sa hráčom darilo a na čom je potrebné s hráčmi viac potrénovať. Liga je dotovaná akadémiou, hráči si platia iba časť nákladov.

🎾 Súťaž družstiev

Našu akadémiu a mesto Banská Bystrica v súťažiach STZ každoročne reprezentuje cca 16 družstiev v kategóriách do 8 rokov, do 10 rokov, mladších žiakov, starších žiakov, dorastu, dospelých. Prihlasujeme aj „b“ resp. „c“ družstvá, aby mohli súťažiť všetci hráči, ktorý majú záujem a postačujúcu výkonnosť. Družstvá sú dotované akadémiou, hráči si platia iba časť nákladov.

🎾 Kurty zdarma

Podľa kapacitných možností, kurty, ktoré nie sú obsadené tréningom bezplatne poskytujeme hráčom na tréning servisu a tréningové zápasy, resp. hranie s rodičom.

🎾 Mentálna príprava hráčov

Filozofia mentálneho rozvoja hráčov je postavená na troch pilieroch. V prvom rade je to tréner, ktorý sa danej problematike aktívne venuje, navštevuje školenia v zahraničí, číta, vzdeláva sa. Ďalej je to rodič, ktorému poskytujeme návod, ako pristupovať k mladému športovcovi, ako reagovať, ako ho viesť. Až v prípade, že tréner a rodič vedia na hráča správne pôsobiť, nastupuje samotná práca s hráčom.

Je dôležité, aby práca s hráčom nasledovala až vtedy, keď si svoju domácu úlohu urobil tréner a rodičia. Zamedzíme tak zmätku v hlave hráča, keď dostáva protichodné informácie z rôznych strán a je vystavený protichodnému prístupu v trojuholníku tréner-rodič-mentálny tréner.

V rámci programu práce s hráčmi máme vytvorené jednotlivé oblasti a témy, v ktorých na hráčov pôsobíme a inšpirujeme ich maximalizovať ich potenciál.

🎾 Spolupráca s odborníkmi

Vybraní hráči spolupracujú s psychológom a mentálnym koučom, ktorý je v tejto oblasti vnímaný, ako jeden z najlepších odborníkov na Slovensku.

Podmienky členstva

ČLENSKÉ

Členské slúži na úhradu fixných nákladov  spojených zo zabezpečením tréningového procesu (fixné mzdové náklady, nájom priestorov, energie, nákup pomôcok a iné). Keďže sa jedná o fixné náklady a tréning sa uskutoční aj v prípade neprítomnosti jedného z hráčov, ja aj členské fixné, nezávisí na dochádzke toho ktorého hráča. Platí to aj naopak, členské sa hráčovi nezvyšuje v prípade, že sa jeho spoluhráč tréningu nezúčastní.

VYMEŠKANÉ TRÉNINGY

Za z dôvodu PN vymeškané a deň vopred ospravedlnené tréningy sa snažíme hráčom ponúknuť náhradný tréning (keď ochorie v inej skupine iný hráč a uvoľní sa  miesto dostane rodič SMS s ponukou náhradky). Vidíme v tom veľký prínos zo športového hľadiska. Z pohľadu podmienok členstva podrobne uvedených v prihláške vymeškané tréningy a ich počet nemajú vplyv na výšku členského a nie sú nárokovateľné. Je potrebné ich chápať ako bonusovú službu naviac. Čerpanie náhradných tréningov totiž ovplyvňujú najmä termíny rodičom zaškrtnuté v návratke ako vhodné (iba na tieto termíny rodičovi ponúkame náhradné tréningy), ďalej akceptovanie ponúknutých termínov rodičom a chorobnosť dieťaťa.  Z praxe viac ako polovica detí sa hýbe s počtom nenahradených tréningov priebežne okolo nuly, ale sú aj deti, ktoré majú 10-15 vymeškaných nenahradených tréningov, alebo aj deti, ktoré sa neodhlasujú a nenahrádzajú si tréningy vôbec.

Vymeškané a deň vopred ospravedlnené tréningy je možné absolvovať v náhradnom termíne. Keď ochorie iný hráč, bude Vám formou SMS ponúknutý náhradný tréning. IT systém  akadémie eviduje presnú evidenciu vymeškaných a nahradených tréningov (deň, čas, miesto, tréner, počet).

Absolvovanie náhradných tréningov treba chápať ako bunusovú službu naviac. Prípadné nahromadenie nenahradených tréningov z dôvodu chorôb nie je dôvod na úpravu členského, tréning bol zo strany akadémie zabezpečený (tréner, hala/kurt, lopty, spoluhráči). Apelujeme na rodičov, aby náhradné tréningy čerpali, má to značný vplyv na výkonnosť hráča. Je potrebné si priebežne dobehnúť vymeškané a nezaostávať za spoluhráčmi.

UKONČENIE ČLENSTVA

Ukončenie členstva je možné ku koncu letnej, alebo zimnej sezóny. V Bratislave je to k 15.4. a k 15.10., v B. Bystrici k 31.4., alebo k 31.9. Ukončenie členstva je potrebné oznámiť minimálne 30 dní pred daným dátumom/koncom sezóny písomne (mailom, alebo listom). 

SVIATKY

Tréningy počas štátnych sviatkov neprebiehajú. Členské je stanovené s prihliadnutím na to, že niektoré mesiace vyjde hráčovi viac ako 8 tréningov, niektoré mesiace menej ako 8 (v prípade, že tréning pripadne na sviatok). V prípade, že hráčovi vyjde v danom mesiaci viac ako 8 tréningov (mesiac má v priemer 4,4 týždňa) sa hráčovi neupravuje členské smerom nahor, v prípade, že hráčovi odpadne tréning z dôvodu štátneho sviatku, sa členské neupravuje smerom nadol.

LETNÉ PRÁZDNINY

Počas prázdnin hráč platí bežné členské, ale rozpis tréningov prispôsobujeme jeho potrebám. Keď je napríklad hráč v meste iba dva týždne, neplánujeme mu tréningy tak aby si ich vyčerpal. (či už nahustením tréningov, alebo zámenou za intenzívnejšie napr. individuálne tréningy). Pokiaľ hráč počas prázdnin nestihne vôbec trénovať, členské sa neznižuje.

Jeden dôvod je športový, hráč, ktorý vynechá dva mesiace tréningov nestratí iba dané dva mesiace, ale najmenej ďaľšie dva mesiace, kým sa dostane na pôvodnú úroveň. Tréningové úsilie hráča aj tréner tak stráca zmysel. Hráč by navyše po dvoch mesiacoch bez tréningov výrazne narušil a znehodnotil tréningový proces spoluhráčom. Druhý dôvod súvisí s kvalitou trénerského tímu a ekonomikou fungovania akadémie. To, že tréningy fungujú celoročne a hráči platia členské 12x do roka, nám umožňuje mať v akadémii tých najlepších trénerov. Žiadny kvalitný tréner by netrénoval za podmienok, že koncom júna dostane výpoveď a od septembra mu znovu ponúkneme pracovné miesto na 10 mesiacov. Rovnaký princíp platí aj pri prenájme kurtov, nikto by nám neprenajal kurty s tým, že dva zo šiestich mesiacov neabsolvujeme.

Princíp náhradného tréningu je ten, že namiesto hráča, ktorý má objednaný tréning a zaplatil ho, je v prípade PN jeho termín ponúknutý na náhradu inému hráčovi (je to kolobeh). Počas prázdnin je nízka chorobnosť, takže náhradné tréningy prebiehajú minimálne, resp. vôbec. Náhradné tréningy je možné čerpať vyšných 10 mesiacov v roku, neprepadnú Vám napríklad ku koncu sezóny.

ROZPIS TRÉNINGOV

Presun hráč k inému trénerovi je možný, pokiaľ má daný tréner voľné miesto (prioritne tréner trénuje svojich dovtedajších hráčov) a pokiaĺ hráć vekovo, výkonnostne zapadá do skupiny hráčov, ktorých daný tréner trénuje. Výber spoluhráčov a zloženie skupín je v kompetencii trénera. Skupiny skladáme z približne jednej úrovne hráčov (nie je potrebná úplne rovnaká výkonnosť, nemá to žiadny vplyv na rest výkonnosti). Trénovať s výrazne lepším hráčom nie je možné s výnimkou, že by s tým daný hráč súhlasil (trebárs v prípade, že zaplatíte aj jeho tréning).

Samozrejme v prípade potreby sa pokúsime, avšak zväčša je možné meniť tréningy len pri tvorbe nového rozpisu (letného, alebo zimného). Tým, že sú tréningy skupinové a hráči si podľa nového rozpisu nastavia aj iné krúžky a kondičky, by sa celý rozpis v prípade jednej zmeny rozsypal ako domček z karát.