ZIMNÁ LIGA 2023/2024 - jarná časť, Banská Bystrica

Termíny:
8.kolo – 16.3. sobota
9.kolo – 23.3. sobota
10.kolo – 6.4. sobota
11.kolo – 13.4. sobota
12.kolo – 20.4. sobota

Prvé dve jarné kolá budeme hrať klasicky, ako doteraz. 10.kolo už budeme hrať zápasy play off.
Časy zápasov zostávajú tie isté, ako pred tým.

V týždni pred začiatkom vám ešte pošlem mail, kde uvediem aj časy a prípadné ďalšie info.

S pozdravom,  tréner Peťo

Registračný poplatok STZ

Postup, ako uhradiť poplatok STZ a predĺžiť si tak INDIVIDUÁLNU REGISTRÁCIU v STZ.

Na účet STZ uhradíte:
Hráči, ktorí v danom roku dosiahli, alebo dosiahnu 10 rokov 5 euro (platnosť 1 rok)
Hráči, ktorí v danom roku dosiahli, alebo dosiahnu 11 rokov a viac 30 euro (platnosť 2 roky)

Účet STZ:
SK50 1100 0000 0026 2973 0229
konštantný symbol: 0558
variabilný symbol: 102
Do správy pre príjmateľa je nutné uviesť registračné číslo hráča ( nájdete ho na nižšie uvedenom linku po zadaní mena hráča)
https://www.etenis.sk/index.php?nav=karta&nav1=fulltext&PHPSESSID=l46hm8cmk1uiakk1ihr1vatca5