Prečo by malo Vaše dieťa hrať súťaž družstiev?

Čo to hráčovi prinesie?

Sociálne dozrievanie – hráč zažije tímového ducha, spolupatričnosť, rozvíja sociálne zručnosti v špecifických podmienkach tímu a zápasu.

Životný štýl – pretože dieťa nepôjde v piatok pred zápasom do Európy, alebo na kolu do Ministry, pretože v sobotu ráno prekoná pohodlnosť a vstane, aj keď by chcelo spať do desiatej, pretože pôjde žiť skutočný život na športovisku, pretože sa naučí pripraviť na dôležitú chvíľu emočne, ale aj prakticky (náradie, pitie, oblečenie…)

Prístup k životu v dospelosti – pretože sa dieťa naučí mať zodpovednosť voči kolektívu a samému sebe. Naučí sa, že mierna nepohoda (vstávanie, cestovanie, dážď, nové prostredie, fanúšikovia súpera) sú súčasťou procesu a naučí sa ich odfiltrovať).

Tréma – pretože sa dieťa naučí zvládať trému, zistí, že trémy sa netreba báť, že po chvíľke pominie, že sa v budúcnosti nemusí báť na príjmačkách, na pohovoroch, alebo na ulici keď stretne pekné dievča.

Teda nie body, medaile, víťazstvá a doláre sú to najdôležitejšie.

Je teda mnoho benefitov, ktoré súťažné športovanie prináša. Vychádza z toho aj filozofia našej akadémie, keď  zodpovedne pracujeme s každým jedným hráčom.

Náš cieľ je, aby sme každému hráčovi pomohli dosiahnuť súťažnú úroveň.
To či bude okresná, krajská, celoštátna, alebo medzinárodná, záleží na záujme hráča a rodiča, energii, ktorú do tenisu vložia a čiastočne aj na talente mladého tenistu.

Edmund Pavlík 

  • Tento text je chránený autorskými právami. Bez súhlasu autora je šírenie textu, alebo jeho časti zakázané.