Prečo by mali deti športovať?

Zdravie – Dva až tri športové tréningy týždenne Vášmu dieťaťu citeľne pomôžu len pokiaľ budú súčasťou celkového zdravého životného štýlu. Vnímajme šport ako súčasť životného štýlu, je to dôležité hlavne u detí. Deti budú v dospelosti robiť presne to, čo vidia teraz u nás.

Radosť- väčšina detí už zo svojej podstaty miluje pohyb, je na nás rodičoch, aby sme ich usmernili tak, aby sa v nich šport spojil s radosťou. Vyberme im športovú aktivitu tak, aby sme v nich rozvinuli presvedčenie, že šport = radosť. Tento postoj v nich ostane až do dospelosti. Pokiaľ v nich túto radosť zo športu zabijeme, môžu na šport zanevrieť na dlhý čas.

Rozvoj osobnosti- pre mňa hlavný dôvod prečo chcem, aby moje deti systematicky športovali. Šport deti formuje a učí ich pravidelnostischopnosti cieľavedome a dlhodobo na sebe pracovať,  zvládať prekážky, neúspechy. Učí ich koncentrácii, učí ich víťaziť, ale aj zvládať prehry, podporuje v nich rozvoj sociálnych zručností.

Ja osobne chcem viesť moje deti k sebadôvere a k pokore. K sebadôvere preto, aby verili vo vlastné schopnosti a v to, že aj nemožné sa po dňoch úsilia stáva možným. K pokore preto, pretože každý človek musí  vedieť aj víťaziť aj prehrávať. Pretože sebadôvera bez pokory robí nielen v športe vždy z víťazov porazených.

Práve preto je šport v mojom výchovnom úsilí  mojím najlepším pomocníkom.

Edmund Pavlík

  • Tento text je chránený autorskými právami. Bez súhlasu autora je šírenie textu, alebo jeho časti zakázané.