Ako spoznáte správneho športovca?

Tak ako každý človek, tak aj každý športovec má svoje silné, ale aj slabšie stránky. Sú určité vlastnosti, ktoré si častejšie všímame u vynikajúcich športovcov. Samozrejme žiadny vynikajúci športovec nevyniká vo všetkom. Určite však platí, že správny športovec, teda športovec nie len výsledkami, ale aj ľudsky má isté postoje. Postoje k sebe, k druhým ľuďom, k veciam, určitý spôsob myslenia v športovom aj v osobnom živote, ktoré ho predurčujú dosahovať vynikajúce výsledky.

  1. Správny športovec má rád nové veci a nepredvídané situácie, nebojí sa ich, vidí v nich výzvu, príležitosť ako vyniknúť, vyskúšať si svoje schopnosti a šancu posúvať hranice svojich možností.
  2. Správny športovec menej rozpráva a viac počúva, všíma si druhých, sleduje súperov a spoluhráčov a inšpiruje sa nimi.
  3. Správny športovec vidí za svojimi prehrami svoje chyby a slabšie stránky, nehľadá ich nikde inde len v sebe, zdokonaľuje sa a vie, že víťazstvo je len otázka vynaloženého úsilia.
  4. Správny športovec je rád keď sa aj ostatným darí, má rád vynikajúcich súperov, berie ich ako výzvu, motiváciu, šancu otestovať si svoje schopnosti a výkonnostne rásť.
  5. Správny športovec sa snaží spoznávať a pochopiť sám seba, zistiť čo ho motivuje, čo ho ovplyvňuje, čo mu zlepší náladu, ako sa najlepšie pripraviť.
  6. Správny športovec vidí za svojim úspechom ostatných ľudí, rodičov, trénerov, rodinu, spoluhráčov a dáva im to najavo.
  7. Správny športovec má svoje sny, hovorí o nich, premýšľa o nich ale hlavne aj pracuje na ich napĺňaní.
  8. Správny športovec je otvorený, priateľský, ľudský, niekedy možno až zraniteľný, neuzatvára sa do seba, nie je odmeraný, nepriateľský a povýšenecký.
  9. Správny športovec je pozitívny, na všetko sa pozerá z lepšej stránky, dodáva mu to pokoj, vnútornú silu a energiu. Platí staré známe, to ako sa športovec vníma, ako sa cíti a čo vyžaruje, to aj priťahuje.

Edmund Pavlík

  • Tento text je chránený autorskými právami. Bez súhlasu autora je šírenie textu, alebo jeho časti zakázané.