Ktorý šport deťom vybrať?

Prečo je tenis vynikajúcim športom pre malé deti?

Je to primeranosť, prostredie, cena, vzťah tréner-hráč?

1. Cena Tenis nepatrí medzi najdrahšie športy. Napríklad hokej, lyžovanie sú omnoho finančne náročnejšie. Výstroj Vám dobrý klub na začiatok poskytne a cena okolo 50-70€ mesačne v ktorej je zahrnuté úplne všetko je viac ako prijateľná. Nadaným hráčom neskôr poskytne financovanie tenisový zväz formou príspevkov, najlepším pokryje všetky náklady vrátane turnajov, leteniek, trénera, ubytovania NTC – Národné tenisové centrum. V tomto centre má hráč k dispozícii aj kondičných trénerov a fyzioterapeutov.

2. Zdravie Cvičenia na kompenzáciu a posilnenie chrbta sú súčasťou tréningu, trénuje sa v teple, malá skupinka detí sa vzájomne nenakazí chorobami, riziko zranenia je minimálne, zaťaženie je primerané, nerozvíja sa len kondícia, ale aj koordinácia a myslenie.

3. Prostredie. Dobre vieme, že prostredie formuje. Dieťa si z tenisu neprinesie neslušné pouličné výrazy a spôsoby. Dievčatá v klube, skupine kultivujú správanie chlapcov.

4. Budúcnosť. Vedieť hrať tenis je fajn, nepotrebujete veľa spoluhráčov, zahráte si ho už kdekoľvek. Už stredne dobrý hráč môže vďaka tenisu získať štipendium v USA. Má, alebo ho malo už viacero hráčov z nášho mesta. Tenisom sa dá privyrobiť popri štúdiu na VŠ, stať sa trénerom, zapôsobiť na partnera, byť atraktívny pre zamestnávateľa.

5. Kedykoľvek. Tenis môžu hrať už aj malé 4 ročné deti, kedy je tréning nastavený tak, že môžu rozvíjať svoju motoriku, pozornosť, odhad. Malé ľahké rakety, menej behania, viac koordinácie. To všetko primerane veku a schopnostiam.

6. Vzťah. Vďaka malej skupinke detí sa formujú vzťahy medzi deťmi. Dieťa sa učí aj individualite, ale v skupine aj fungovaniu v kolektíve. Tréner má na tréningu 4 deti a má priestor na formovanie a vytváranie si vzťahu s hráčmi.

Tenis je slušný, elegantný a krásny šport.

Edmund Pavlík

  • Tento text je chránený autorskými právami. Bez súhlasu autora je šírenie textu, alebo jeho časti zakázané.